Đối với các sản phẩm do CH APP phát triển được công ty cam kết vận hành và phát triển trong mọi thời điểm.

Đối với các sản phẩm do đơn vị khác phát hành, CH APP hân hạnh được bảo trì nâng cấp, vận hành với chi phí hợp lý.

Đối với các sản phẩm cần xây dựng lại và có các yêu cầu không ảnh hưởng đến dữ liệu ban đầu CH APP hân hạnh được đồng hành.

CH APP hân hạnh đồng hành cùng bạn